Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2011

end
9827 f579
Reposted frommrsciastko mrsciastko viabemygod bemygod
end

dobrze wiem, że czasem bardzo trudno mnie kochać,ale bardzo łatwo zobaczysz miłość w moich oczach. 

— płomień 81 "trudno mnie kochać"
Reposted fromweruskowa weruskowa viabemygod bemygod
end
0814 b902
7703 4c37
Reposted fromapm35 apm35 viabemygod bemygod
end
0635 6f8f
Jared Leto
Reposted fromtelewizja telewizja viakyte kyte
end
8698 66e2
Reposted fromGaa Gaa
end
I have so much to do
that I am going to bed
— old savoyard proverb
Reposted fromsummertimeclothes summertimeclothes viaGaa Gaa
end

najbardziej boję się właśnie tego, że nic się nie zmieni.

Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viaGaa Gaa
end
Czasem najgorzej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.  
— znalezione
Reposted fromwhoever whoever viaGaa Gaa
end
0679 05e1
Reposted fromflyleaf flyleaf viaGaa Gaa
end
I przychodzi taki moment że zaczynasz potrzebować mężczyzny , nie chłopca.
Reposted fromlsalander lsalander viaGaa Gaa
end
-Będzie dobrze.
-Jakim cudem?!
-Nie wiem, to tajemnica...
— zakochany szekspir
Reposted fromparamour paramour viaGaa Gaa
end
1294 7f97
jakbym siebie widziała. bez głowy - do odwołania.
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaGaa Gaa
end
Kobiety tak mają. Pragną czegoś najmocniej na świecie, a potem uciekają, bo boją się to złapać. Boją się cierpieć i rozczarowywać. Jeśli chcesz mieć kobietę, to nigdy nie możesz jej zawieść-to proste. Tzn. byłoby proste, gdybyś nie był mężczyzną.
Reposted fromilu ilu viaGaa Gaa
end
end
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
end
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
end
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
end
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
end
Myślimy, że ludzie na zawsze znikają z naszego życia. Ale pewnego dnia budzimy się z przeświadczeniem, że wcale nic nie minęło. Nie można całkowicie uwolnić się od osób, które kiedyś dla nas wiele znaczyły.
— Henning Mankell ("Niespokojny człowiek")
Reposted fromdurmik durmik viaGaa Gaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl