Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2011

end
2831 6b86
Reposted fromadziata adziata viadelikatnienie delikatnienie
end
9385 7fca 500
Czuję Cię w mojej krwi,
powiedz, co o tym myślisz?
Reposted fromkasmii kasmii
8523 2589
Reposted fromtayfun tayfun viadelikatnienie delikatnienie
end
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie
end

stan w którym mówisz 'głupku' a myślisz: boże jak ja go kocham!

Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana
end
Złapałeś mnie za rękę i powiedziałeś, że cholernie za mną tęsknisz. Tak. To był bardzo ładny sen.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viabegentle begentle
end
proszę o jeszcze więcej minut,
godzin chwil spędzonych z Tobą,
nic więcej, tylko to.
Reposted frompeace peace viakasmii kasmii
end
Powiedz, jakbyś się czuł, gdyby miał ją ktoś inny ?
Reposted fromcarre carre viapsychodelicja psychodelicja
end
1395 dfa1
Reposted fromkatalama katalama viapsychodelicja psychodelicja
end
Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.
— Marek Hłasko.
Reposted fromptak ptak viapsychodelicja psychodelicja
end
kochaj ją kiedy najmniej na to zasługuje .  <3
Reposted fromspaghetti spaghetti viapsychodelicja psychodelicja
end
przeklinamy, palimy papierosy i pijemy alkohol w nadmiernych ilościach, ale nadal jesteśmy damami.
— fejs
end
Powiem panu jedno, człowiek wolny jest nieprzewidywalny. Nie tylko dla innych. Przede wszystkim dla siebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromJosette Josette viapsychodelicja psychodelicja
end
1799 2ef0

February 13 2011

end
4996 62b7 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viaoluuu oluuu

February 12 2011

end
7850 bbe5
Reposted byMartoolcrywhiskywithspriteIlosemysensescrazysquirrelimgonnalivemylifebombelsbialyikarDragossani
end
Żegnaj, jesteś cudownym wspomnieniem tego, co mnie kiedyś uszczęśliwiało.
— już (nie) tęsknię, wiesz?
Reposted fromaillie aillie viakyte kyte
end
Boże już mam dość tej szarpaniny pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością. Chcę normalnie żyć, planując normalną przyszłość. Bo to co teraz się dzieje jest jakieś dzikie. To mnie już męczy. Upadam, wstaję i znów upadam. Tak w kółko. Stop! Zaczyna mi się już kręcić w głowie od tego wszystkiego. Nie chcę tak dalej żyć, chciałabym wrócić do czasów, kiedy jedynym zmartwieniem było czy starczy mi na lizaka w pobliskim sklepie.
end
end
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon. (Nadzieja!)
Reposted fromzabka zabka viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl